mail: malarkakrysia@o2.pl
„Sztuka jest wynikiem wrażenia, jakie natura wywiera na człowieku. Jest odblaskiem świata zewnętrznego w mikrokosmosie, w tym małym światku, jaki nosimy w sobie”. Tak pisał Theodore Rousseau myśląc o poruszeniu indywidualnego przeżycia w trakcie postrzegania rzeczywistości. Wszak każdy zapis malarski oprócz odtwarzania jest też ekspresją nas samych. Tak więc ten sam obiekt może być, a być może musi być każdorazowo uzupełniany subiektywnymi doświadczeniami. Właśnie w owych swoistościach wyraża się artystyczna indywidualność. Malarski język Krystyny Rafalskiej skupia naszą uwagę zda się, że czasem dominuje nad tematem impulsem tworzenia, czasem prowokuje do spojrzenia na rzeczywistość jej oczami, ale nigdy nie jest dla nas obojętny.

Jacek Bukowski